office

Mokinių pasiūlyta užduotis, kurios atlikimui buvo leista pasirinkti individualiai technologiją, kuria norisi atlikti. Vieni kibo į turinio valdymo sistemą WordPress, kiti React – dėl patogaus darbo organizavimo, kodo skirstymo komponentais.

Darbui grupelėse naudojamės Agile principais. Mokiniai susikuria projektui Jira Board, pasiskirsto užduotis tarpusavyje. Mokytojas gali nuolat stebėti progresą, sukurti naujų užduočių, ar grąžinti programuoti, jo nuomone, netinkamai atliktas.

Dalinuosi Tomo variantu atliktu su vanilla JS.
Rimantės variantas atliktas su React.

Pasitikrink, ar gerai išmanai web kūrimo front-end teoriją 😉