Užduotis – React & firebase

computer

Duomenų įrašymas ir gavimas iš Firebase, jų rūšiavimas.

React man patinka tuo, kad nereikia mokėti back-end, gali sukurti begales projektų pasitelkiant API ir/ar Firebase.

Šį projektą sudaro keletas komponentų: duomenų įvedimo forma ir duomenų išspausdinimo lentelė, rūšiavimo būdo pasirinkimo laukas.

Projekto peržiūra, be įrašymo galimybės